نابرابری درآمدی، نظريه‏ ها و شاخص‏ ها

42,000 تومان

امتیاز دهی

نابرابری درآمدی، نظريه‏ ها و شاخص‏ ها

  • توضیحات کتاب
  • نظرات

یکی از موضوعات مهم و اساسي در علم اقتصاد درآمد و چگونگي توزيع آن است که از طریق اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری مورد بررسی قرار می‏گیرد. توزيع درآمد به عنوان يكي از مؤلفه‏های مهم توسعه اقتصادي، همواره مورد توجه اقتصاددانان و دولت‏ها بوده است. در دیدگاه اقتصاد هنجاری، مفهوم و اهداف توزیع درآمد مورد بررسی قرار می‏گیرد و اقتصاد اثباتی شاخص‏های نابرابری درآمدي را بررسی می‏کنند. روش‏هاي مختلفي براي اندازه‏گيري توزيع درآمد وجود دارد، در اين كتاب تنها به عدم تساوي و یا نابرابری اقتصادی، آن هم در یک مفهوم خاص یعنی توزیع درآمد و نه مستقیماً ثروت، خواهیم پرداخت. برابري يعني مردم در ازاي كار يكسان، درآمدی يكسان دريافت كنند؛ بنابراین، نابرابري در ادبيات اقتصادي عموماً از بعد وضعيت درآمدي و هزينه‏اي افراد يا خانوار يك جامعه مورد توجه است. ميزان برخورداري افراد از درآمد جامعه و نيز سهم هر يك از خانوارها در هزينه جزء مباحث پايه‏اي است و تجزيه و تحليل اين مطالب، مباحث توزيع درآمد را به دنبال خود مي‏آورد. در نتیجه، توزیع درآمد و شاخص‏های اندازه‏گیری نابرابری درآمدی، معرف پراکندگی و تفاوت درآمدهاست.

كتاب حاضر از لحاظ شكلي و محتوايي به گونه‏اي تدوين شده است كه دربردارنده مطالب جامع و كاملي پيرامون توزيع درآمد باشد و نحوه پوشش مطالب و شيوه بحث بتواند پاسخگوي نيازهاي تحقيقي پژوهشگران باشد. مباحث اين كتاب شامل 4 فصل مي‏باشد كه در فصل اول به مفاهيم و كليات، فصل دوم به نظريه‏هاي توزيع درآمد، فصل سوم شاخص‏هاي عيني اندازه‏گيري نابرابري درآمد و فصل چهارم شاخص‏هاي قياسي سنجش نابرابري درآمدي پرداخته مي‏شود.


اطلاعات بیشتر

موضوع:
شابک:
978-600-7446-69-0
تعداد صفحات:
244 صفحه
قطع کتاب:
رقعی
نوبت چاپ:
اول
سال چاپ:
1398

تصاویر بیشتر از کتاب