نابرابری درآمدی، نظريه‏ ها و شاخص‏ ها

42,000 تومان

امتیاز دهی

نابرابری درآمدی، نظريه‏ ها و شاخص‏ ها

  • توضیحات کتاب
  • نظرات

یکی از موضوعات مهم و اساسی در علم اقتصاد درآمد و چگونگی توزيع آن است که از طریق اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری مورد بررسی قرار می‏ گیرد. توزيع درآمد به عنوان يكی از مؤلفه‏ های مهم توسعه اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان و دولت‏ها بوده است. در دیدگاه اقتصاد هنجاری، مفهوم و اهداف توزیع درآمد مورد بررسی قرار می ‏گیرد و اقتصاد اثباتی شاخص‏های نابرابری درآمدی را بررسی می‏ کنند. روش‏های مختلفی براي اندازه‏ گيری توزيع درآمد وجود دارد، در اين كتاب تنها به عدم تساوي و یا نابرابری اقتصادی، آن هم در یک مفهوم خاص یعنی توزیع درآمد و نه مستقیماً ثروت، خواهیم پرداخت. برابری يعني مردم در ازای كار يكسان، درآمدی يكسان دريافت كنند؛ بنابراین، نابرابری در ادبيات اقتصادی عموماً از بعد وضعيت درآمدی و هزينه‏ ای افراد يا خانوار يك جامعه مورد توجه است. ميزان برخورداری افراد از درآمد جامعه و نيز سهم هر يك از خانوارها در هزينه جزء مباحث پايه ‏ای است و تجزيه و تحليل اين مطالب، مباحث توزيع درآمد را به دنبال خود می‏ آورد. در نتیجه، توزیع درآمد و شاخص‏ های اندازه ‏گیری نابرابری درآمدی، معرف پراکندگی و تفاوت درآمدهاست.

كتاب حاضر از لحاظ شكلی و محتوايی به گونه‏ ای تدوين شده است كه دربردارنده مطالب جامع و كاملی پيرامون توزيع درآمد باشد و نحوه پوشش مطالب و شيوه بحث بتواند پاسخگوی نيازهای تحقيقی پژوهشگران باشد. مباحث اين كتاب شامل 4 فصل می‏ باشد كه در فصل اول به مفاهيم و كليات، فصل دوم به نظريه‏ های توزيع درآمد، فصل سوم شاخص‏های عينی اندازه‏ گيری نابرابری درآمد و فصل چهارم شاخص‏های قياسی سنجش نابرابری درآمدی پرداخته می ‏شود.


اطلاعات بیشتر

موضوع:
شابک:
978-600-7446-69-0
تعداد صفحات:
244 صفحه
قطع کتاب:
رقعی
نوبت چاپ:
اول
سال چاپ:
1398

تصاویر بیشتر از کتاب